Hennes & Mauritz (SE)

Rapporterande fonder med störst innehav (MSEK) samt förändringar bland samtliga sedan föregående kvartal

Källor: FI Fondinnehav (2020 Q1, 2020 Q2), AP 1-3 innehavsrapportering (2020 Q2)