Riktiga finansnyheter utan åsikter

TALOMON CAPITAL LIMITED minskar sin korta position i ELECTROLUX PROFESSIONAL AB (PUBL)

PUBLICERAD

TALOMON CAPITAL LIMITED minskade sin korta position med 0.09 procentenheter till totalt 1.16 % idag.

Källor: Blankningsregistret