Riktiga finansnyheter utan åsikter

Omfördelning av FDA:s resurser påverkar tidslinjen för DiviTum®TKa | rasar 15.79 %

PUBLICERAD09:00 rasar 15.79 %. Priset är 28,8 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (36,35 SEK)

Källor: MFN, Yahoo! Finance