Riktiga finansnyheter utan åsikter

Artificial Solutions Internationals styrelseledamot gör något med aktier för 589 000 SEK | Närstående till styrelseledamot gör något med aktier för 2,8 MLN SEK

PUBLICERAD

Aktiebolaget Couronne transaktion skedde till priset 6,5 SEK per aktie idag. Bolaget handlade med 90 700 aktier.

13:59 Närstående till styrelseledamot gör något med aktier för 2,8 MLN SEK. Johan Gustavsson transaktion skedde till priset 6,5 SEK per aktie idag. Han handlade med 434 000 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret