Riktiga finansnyheter utan åsikter

Medicover släpper sin bokslutskommuniké | rasar 6.87 %

PUBLICERAD09:00 rasar 6.87 %. Priset är 105,8 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (105,4 SEK)

Källor: Börsinformation, Yahoo! Finance