Riktiga finansnyheter utan åsikter

Arise släpper sin bokslutskommuniké | rusar 10.06 %

PUBLICERAD09:10 rusar 10.06 %. Priset är 53,6 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (33,35 SEK)

Källor: Börsinformation, Yahoo! Finance