Riktiga finansnyheter utan åsikter

Empir Group släpper sin bokslutskommuniké | rasar 6.58 %

PUBLICERAD09:10 rasar 6.58 %. Priset är 10,65 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (10,8 SEK)

Källor: Börsinformation, Yahoo! Finance