Riktiga finansnyheter utan åsikter

SEB Investment Management AB minskar i Beijer Alma | stiger 3.20 %

PUBLICERAD

Äger efter en försäljning nu mindre än 5 % av bolaget

15:20 stiger 3.20 %. Priset är 93,4 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (89,89 SEK)

Källor: Flaggningsmeddelande, Yahoo! Finance