Riktiga finansnyheter utan åsikter

FIL Limited minskar i Semafo Inc.

PUBLICERAD

Äger efter ett köp nu mindre än 10 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande