Riktiga finansnyheter utan åsikter

Obducats styrelseledamot tilldelas teckingsoptioner för 4 900 SEK

PUBLICERAD

Henri Bergstrand tilldelades till priset 1,85 SEK per teckningsoption idag. Han handlade med 2 600 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret