Riktiga finansnyheter utan åsikter

Catena Media P.L.C:s ekonomi/finanschef gör något med teckningsrätter för 1,1 MLN SEK | styrelseledamot gör något med teckningsrätter för 77 700 SEK

PUBLICERAD

Peter Messner transaktion skedde till priset 100 SEK per teckningsrätt för tre dagar sedan. Han handlade med 11 100 teckningsrätter.

11:41 styrelseledamot gör något med teckningsrätter för 77 700 SEK. Marcus Lindqvist transaktion skedde till priset 100 SEK per teckningsrätt för tre dagar sedan. Han handlade med 777 teckningsrätter.

11:53 VD gör något med teckningsrätter för 500 000 SEK. PER HELLBERG transaktion skedde till priset 100 SEK per teckningsrätt för tre dagar sedan. Bolaget handlade med 5 000 teckningsrätter.

14:08 styrelseledamot gör något med teckningsrätter för 640 000 SEK. Öystein Engebretsen transaktion skedde till priset 100 SEK per teckningsrätt för tre dagar sedan. Bolaget handlade med 6 400 teckningsrätter.

19:53 styrelseledamot gör något med teckningsrätter för 12,3 MLN SEK. Göran Blomberg transaktion skedde till priset 100 SEK per teckningsrätt för tre dagar sedan. Han handlade med 123 000 teckningsrätter. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret