Riktiga finansnyheter utan åsikter

iZafe välkomnar regeringens satsning på digitaliserad medicinering | rusar 5.45 %

PUBLICERAD09:10 rusar 5.45 %. Priset är 2,9 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (2,39 SEK)

Källor: MFN, Yahoo! Finance