Riktiga finansnyheter utan åsikter

Handelsbanken Fonder AB ökar i Scandi Standard | faller 3.85 %

PUBLICERAD

Äger efter ett köp nu mer än 5 % av bolaget

09:20 faller 3.85 %. Priset är 77,4 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (73,9 SEK)

Källor: Flaggningsmeddelande, Yahoo! Finance