Riktiga finansnyheter utan åsikter

Soltechs ASRE tecknar order i Kina som ger cirka 15 MSEK under avtalstiden | styrelseledamot köper aktier för 30 000 SEK

PUBLICERAD09:52 styrelseledamot köper aktier för 30 000 SEK. Ninna Hansson Engberg betalade 12 SEK per aktie för fem dagar sedan. Hon köpte 2 500 aktier.

16:39 styrelseordförande tilldelas värdepapper för 20 300 SEK. Anna Maria Kinberg Batra tilldelades till priset 12 SEK per värdepapper för fem dagar sedan. Hon handlade med 1 600 värdepapper.

16:39 styrelseordförande tilldelas aktier för 26 800 SEK. Anna Maria Kinberg Batra tilldelades till priset 12 SEK per aktie för fem dagar sedan. Hon handlade med 2 200 aktier.

17:17 ölander invest AB köper aktier för 30 000 SEK. Stefan Ölander betalade 12 SEK per aktie för fem dagar sedan. Han köpte 2 500 aktier.

Källor: MFN, Insynsregistret