Riktiga finansnyheter utan åsikter

Eltel släpper sin bokslutskommuniké | rasar 7.69 %

PUBLICERAD09:00 rasar 7.69 %. Priset är 16,8 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (18,73 SEK)

Källor: Börsinformation, Yahoo! Finance