Riktiga finansnyheter utan åsikter

Skanskas styrelseledamot köper aktier för 2 400 SEK | medlem i koncernledningen köper aktier för 61 900 SEK

PUBLICERAD

Anders Rättgård betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Han köpte 13 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

08:39 medlem i koncernledningen köper aktier för 61 900 SEK. Claes Larsson betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Han köpte 329 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

08:41 VD köper aktier för 49 600 SEK. Anders Danielsson betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Han köpte 264 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

08:42 styrelseledamot köper aktier för 1 800 SEK. Karl Ola Fält betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Han köpte 10 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

08:44 ekonomi/finanschef köper aktier för 27 600 SEK. Magnus Persson betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Han köpte 147 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

08:47 medlem i koncernledningen köper aktier för 40 200 SEK. Caroline Fellenius Omnell betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Hon köpte 214 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

08:48 medlem i koncernledningen köper aktier för 41 900 SEK. Richard Kennedy betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Han köpte 223 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

08:50 medlem i koncernledningen köper aktier för 33 300 SEK. Mettälä Kirsi betalade 188,25 SEK per aktie för fyra dagar sedan. Bolaget köpte 177 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret