Riktiga finansnyheter utan åsikter

Magle Chemoswed Holdings VD köper teckingsoptioner för 430 000 SEK

PUBLICERAD

Justin Patrick Pierce betalade 2,87 SEK per teckningsoption idag. Han köpte 150 000 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret