Riktiga finansnyheter utan åsikter

Micropos Medicals CSA gör något med värdepapper för 211 000 SEK | styrelseledamot gör något med värdepapper för 15 900 SEK

PUBLICERAD

Björn Andréas Bergqvist transaktion skedde till priset 0,9 SEK per värdepapper för fem dagar sedan. Han handlade med 234 000 värdepapper.

08:50 styrelseledamot gör något med värdepapper för 15 900 SEK. Olof Sandén transaktion skedde till priset 0,9 SEK per värdepapper för sex dagar sedan. Han handlade med 17 700 värdepapper.

Källor: Insynsregistret