Riktiga finansnyheter utan åsikter

Strawberry Capital AS ökar i Micro Systemation AB (publ) | rusar 5.60 %

PUBLICERAD

Äger efter ett köp nu mer än 5 % av bolaget

10:30 rusar 5.60 %. Priset är 26,4 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (34,28 SEK)

Källor: Flaggningsmeddelande, Yahoo! Finance