Riktiga finansnyheter utan åsikter

Hoylus CEO gör något med aktier för 1,1 MLN SEK | rasar 9.05 %

PUBLICERAD

Stein Revelsby transaktion skedde till priset 3,59 SEK per aktie igår. Han handlade med 318 000 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

10:20 rasar 9.05 %. Priset är 3,27 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (2,86 SEK)

Källor: Insynsregistret, Yahoo! Finance