Riktiga finansnyheter utan åsikter

Björn Örås minskar i Poolia

PUBLICERAD

Äger efter en försäljning nu mindre än 5 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande