Riktiga finansnyheter utan åsikter

930131148 minskar i Paynova

PUBLICERAD

Äger efter en övrig händelse nu mindre än 10 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande