Riktiga finansnyheter utan åsikter

Bio-Works Option serie 2020/2023s VD tilldelas teckingsoptioner för 232 000 SEK

PUBLICERAD

Jonathan Tyler Royce tilldelades till priset 1,16 SEK per teckningsoption för tre dagar sedan. Han handlade med 200 000 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret