Riktiga finansnyheter utan åsikter

Arc Aromas styrelseledamot köper teckingsoptioner för 19 000 SEK | VD köper teckingsoptioner för 38 000 SEK

PUBLICERAD

Ironblock Aktiebolag betalade 0,38 SEK per teckningsoption idag. Bolaget köpte 50 000 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

13:45 VD köper teckingsoptioner för 38 000 SEK. Johan Möllerström betalade 0,38 SEK per teckningsoption idag. Han köpte 100 000 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

13:55 CFO köper teckingsoptioner för 19 000 SEK. Mats Narfeldt betalade 0,38 SEK per teckningsoption idag. Han köpte 50 000 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret