Riktiga finansnyheter utan åsikter

Toleranzias styrelseledamot gör något med teckningsrätter för 69 600 SEK

PUBLICERAD

Kristian Sandberg transaktion skedde till priset 9 SEK per teckningsrätt idag. Han handlade med 7 700 teckningsrätter.

Källor: Insynsregistret