Riktiga finansnyheter utan åsikter

Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ökar i Björn Borg | Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension minskar

PUBLICERAD

Äger efter ett köp nu mer än 5 % av bolaget

11:37 Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension minskar. Äger efter en försäljning nu mindre än 5 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande