Riktiga finansnyheter utan åsikter

AB Traction släpper sin bokslutskommuniké | stiger 3.83 %

PUBLICERAD14:20 stiger 3.83 %. Priset är 190 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (190,6 SEK)

Källor: Börsinformation, Yahoo! Finance