Riktiga finansnyheter utan åsikter

Feelgood Svenska släpper sin bokslutskommuniké | rusar 8.70 %

PUBLICERAD09:00 rusar 8.70 %. Priset är 3 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (2,9 SEK)

Källor: Börsinformation, Yahoo! Finance