Riktiga finansnyheter utan åsikter

Swedbank Robur Fonder AB minskar i Evolution Gaming Group AB (publ)

PUBLICERAD

Äger efter en försäljning nu mindre än 5 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande