Riktiga finansnyheter utan åsikter

Handelsbanken Fonder AB minskar i Scandi Standard

PUBLICERAD

Äger efter en försäljning nu mindre än 5 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande