Riktiga finansnyheter utan åsikter

Coeli Holding AB ökar i Coeli Private Equity

PUBLICERAD

Äger efter en företagshändelse nu mer än 20 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande