Riktiga finansnyheter utan åsikter

Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension minskar i Episurf Medical

PUBLICERAD

Äger efter en försäljning nu mindre än 5 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande