Riktiga finansnyheter utan åsikter

Alcadon Group släpper sin bokslutskommuniké | faller 4.91 %

PUBLICERAD09:00 faller 4.91 %. Priset är 15,5 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (17,78 SEK)

Källor: Börsinformation, Yahoo! Finance