Riktiga finansnyheter utan åsikter

Idun Industrier AB (publ)s ekonomi/finanschef gör något med teckingsoptioner för 141 000 SEK | Bolag kopplat till styrelseledamot gör något med teckingsoptioner för 99 900 SEK

PUBLICERAD

Oskar Samuelsson transaktion skedde till priset 31,5 SEK per teckningsoption igår. Han handlade med 4 500 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

13:34 Bolag kopplat till styrelseledamot gör något med teckingsoptioner för 99 900 SEK. BTG Holding AB transaktion skedde till priset 90,909 SEK per teckningsoption igår. Bolaget handlade med 1 100 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

13:34 Bolag kopplat till styrelseledamot köper teckingsoptioner för 99 900 SEK. BTG Holding AB betalade 90,909 SEK per teckningsoption igår. Bolaget köpte 1 100 teckningsoptioner. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

Källor: Insynsregistret