Riktiga finansnyheter utan åsikter

Investor AB ökar i Electrolux Professional AB (publ)

PUBLICERAD

Äger efter ett köp nu mer än 20 % av bolaget

Källor: Flaggningsmeddelande