Riktiga finansnyheter utan åsikter

MIPS:s VD gör något med aktier för 88 400 SEK | styrelseledamot gör något med aktier för 29 400 SEK | styrelseledamot gör något med aktier för 29 400 SEK | stiger 4.78 %

PUBLICERAD

Max Strandwitz transaktion skedde till priset 58,97 SEK per aktie idag. Han handlade med 1 500 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

14:53 styrelseledamot gör något med aktier för 29 400 SEK. Jonas Rahmn transaktion skedde till priset 58,97 SEK per aktie idag. Han handlade med 500 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

17:54 styrelseledamot gör något med aktier för 29 400 SEK. Pernilla Wiberg Bjerke transaktion skedde till priset 58,97 SEK per aktie idag. Hon handlade med 500 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden så kan vara kopplad till bonusprogram.

15:20 stiger 4.78 %. Priset är 219 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (229,56 SEK)

Källor: Insynsregistret, Yahoo! Finance