Riktiga finansnyheter utan åsikter

Uttalande från styrelsen i Edgeware med anledning av Agile Contents offentliga uppköpserbjudande | rusar 34.17 %

PUBLICERAD09:10 rusar 34.17 %. Priset är 9,66 SEK. Aktien handlas över sitt femtio dagars medelvärde (7,34 SEK)

Källor: MFN, Yahoo! Finance