Riktiga finansnyheter utan åsikter

Net Insight släpper sin bokslutskommuniké | Bokslutskommuniké publicerad

PUBLICERAD13:00 Bokslutskommuniké publicerad.

13:20 rasar 6.78 %. Priset är 2,2 SEK. Aktien handlas under sitt femtio dagars medelvärde (2,29 SEK)

Källor: MFN, Börsinformation, Yahoo! Finance